Kuva
Kuivasen osakaskunta

   Kuivasen osakaskunnan ( 739-876-8-0) varsinainen kokous

   pidetään sunnuntaina 24.02.2019 Pettilän kyläkeskuksessa, Kuivasensaarentie 1196,

   54950 Pettilä alkaen kello 13.00. Ruokailu alkaa kello 12.00

   Varsinaiseen kokoukseen osallistuvan osakkaan tai valtakirjalla osakasta edustavan on tiedettävä tilan

   nimi ja rekisterinumero jota edustaa.

   Jokaisen kokoukseen osallistuvan on esitettävä tilan omistusta osoittava asiakirja. Asiakirjaksi käy

   kiinteistörekisteriote, kiinteistöverolippu tai muu luotettava selvitys.

   Kokouksessa käsitellään osakaskunnan säännöissä määrätyt, varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat.

   Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Savitaipaleen kunnan ilmoitustaululla,

   Kirkkotie 6 Savitaipale, viimeistään 1.3.2019 lähtien ja pidetään nähtävänä kunnes 21 päivää kokouk-

   sesta on kulunut.

  

        

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

MUUTA AJANKOHTAISTA:

Vaelluskalakanta on luontaisten kutupaikkojen hävittyä erittäin uhanalainen. Saimaannieriä on
kokonaan rauhoitettu ja saimaanlohenkin saa nostaa a
inoastaan, jos sen rasvaevä on poistettu
(eli kala on istukas). 

 

Saimaannieriä (Salvelinus alpinus)                                                          Saimaanlohi (Salmo salar saimensis)

   

 

Nieriäkantaa  yritetään elvyttää
Kuolimossa vielä luonnonvaraisena
elävän saimaannieriän avulla.

Kaikkien vaelluskalojen elinoloja pyritään
parantamaan kunnostamalla näiden kalojen
luontaisia lisääntymispaikkoja.
Kuivasessa tallaisia paikkoja ovat Partakoski
ja Kärnäkoski, joiden  kunnostuksia on tehty
ELY-keskuksen vetämässä
SAIMAAN LOHIKALOJEN KESTÄVÄ KALASTUS-
hank-
keen puitteissa.

Kaakon Nettipalvelu Oy