Kuva
Kuivasen osakaskunta

   Kuivasen osakaskunta ja Etelä-Karjalan Luonnonsuojelupiiri

         järjestää norppatuvallisen katiskan rakennustalkoot

   Pettilän kyläkeskuksessa Kuvasensaarentie 1196 Pettilä

   maanantaina 3.12.2018 kello 17.00 alkaen

   Katiskanrakennustalkoissa opastus, tarvikkeet ja työkalut ovat valmiina.

   Osakaskunta tarjoaa osallistujille lohikeiton ja kahvit.

   TERVETULOA

   

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

MUUTA AJANKOHTAISTA:

Vaelluskalakanta on luontaisten kutupaikkojen hävittyä erittäin uhanalainen. Saimaannieriä on
kokonaan rauhoitettu ja saimaanlohenkin saa nostaa a
inoastaan, jos sen rasvaevä on poistettu
(eli kala on istukas). 

 

Saimaannieriä (Salvelinus alpinus)                                                          Saimaanlohi (Salmo salar saimensis)

   

 

Nieriäkantaa  yritetään elvyttää
Kuolimossa vielä luonnonvaraisena
elävän saimaannieriän avulla.

Kaikkien vaelluskalojen elinoloja pyritään
parantamaan kunnostamalla näiden kalojen
luontaisia lisääntymispaikkoja.
Kuivasessa tallaisia paikkoja ovat Partakoski
ja Kärnäkoski, joiden  kunnostuksia on tehty
ELY-keskuksen vetämässä
SAIMAAN LOHIKALOJEN KESTÄVÄ KALASTUS-
hank-
keen puitteissa.

 

Kaakon Nettipalvelu Oy