Kuva
Kuivasen osakaskunta

Kalastusohjeita 2017

KALASTUSOHJEITA KUIVAISEN-KOSKEIN OSAKASKUNTIEN ALUEELLA

Päivitetty 2017

 PYYDYKSISSÄ PITÄÄ OLLA PYYDYKSEN ASETTAJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT (Kalastuslain 48§)

1. Kiinteät pyydykset

1.1 Verkko
- kesäaikana verkko merkitään vähintään 1,2 m korkealla lippusalolla, jossa on pyydyksen asettajan nimi yhteystiedot.
- lipun minimikoko on 20x20 cm ja jatan päihin pannaan samanväriset liput
- yli 4 m syvä laivaväylä on jätettävä verkoista vapaaksi
- venereiteillä on verkon yläreunan oltava vähintään 4 m:n syvyydessä
- salmessa olevien verkkojen pitää jättää vähintään 1/3 salmen leveydestä vapaaksi sen syvimmässä kohdassa
- verkkoa ei saa laskea 50 metriä lähemmäksi toisen seisovaa  pyydystä
- YHTEYSTIEDOT pannaan lippusalkoon tai kohoon helposti tarkastettavaan kohtaan
- talvella verkkoavannot merkitään näkyvällä yhteystiedot sisältävällä salolla (1,2 m), pyydysmerkit voivat olla jään alla päätynarussa
- norpansuojelualueella verkkokalastus on kokonaan kielletty aikavälillä 15.4. - 30.6.

- verkkojatan suunta selkävesillä:                                  

                      Ieselkä Turkinhauta: pohjoinen - etelä
  Ieselkä Pitkäniemen edusta: itä - länsi
  Vehkaselkä: koillinen - lounas
  Lyijyselkä koillinen - lounas
  Honkainen selkä: koillinen - lounas

                                                                                                                                                                                                                     

1.2 Muut seisovat pyydykset (rysä, paunetti, katiska, koukkupyydykset,merta)

- rapumerta yksi pyydysyksikkö/merta. Pitää olla pyytäjän yhteystiedot.
- norpansuojelualue, katso tarkemmat ohjeet kohdasta norpan suojelu.

- muuten katiskalla tehtävää hoitokalastusta voi harrastaa ilman pyydysmerkkiä, kunhan katiska (3 kpl per kalastaja on merkitty yhteystiedoin.
- hoitokalastuksesta saatava kelpaamaton saalis pitää kompostoida

Kaikki kiinteät pyydykset on käytävä kokemassa riittävän usein. Pyydys katsotaan hylätyksi, jos siinä on mätäneviä kaloja. Kalastuksen valvoja poistaa tällaiset pyydykset.

 

2. Liikkuvat pyydykset

2.1 Nuotta

- nuottaa (ks. Apajakartta1 ja Apajakartta2)
- apajapaikoille ei saa laittaa rysää eikä paunettia tai muuta vaikeasti siirrettävää pyydystä
- verkon tai katiskan saa nuottaaja siirtää nuottauksen ajaksi syrjään apajapaikalta

2.2 Trooli

- troolaussopimus on tehty kaupallisen kalastajan Jussi Karhun kanssa. Sovittu troolausalue sijaitsee Liittokiven selällä: ks. Troolialue
- troolaus ei saa häiritä muuta kalastusta

3. Muuta huomioitavaa
- pyydysyksiköt  ovat kelvollisia koko Kuivasen-Koskein osakaskuntien alueella
- vuokratut pyydysyksiköt kelpaavat ainoastaan sen osakaskunnan alueella, missä vuokranantajalla on kalastusoikeus

- pyydyksien paikantamiseen liittyvät merkit pitää korjata pois heti pyynnin päätyttyä: paikkaa ei saa varata
- kalastuksen valvoja poistaa pyydyksettömät merkit valvonnan yhteydessä
- pyydyksen merkin saa poistaa ainoastaan kalastuksen valvoja, ellei kyse ole apajapaikasta (kohta 2.1)
- pyydysyksikön voimassaolon toisena vuotena hinta puolitetaan
- tuulastukseen tarvitaan 1 pyydysyksikkö

 Norppa-alueen rajoitteiden lisäksi Partakoski on kokonaan rauhoitettu kalastukselta.
Kartta: rauhoitusalueet      

Kaakon Nettipalvelu Oy