Kuva
Kuivasen osakaskunta

Kuivasensaaren Osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 14.06.2020 alkaen klo 12.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen vaatimat asiat. Kokouspaikka on Pettilän Kyläkeskus, Kuivasensaarentie 1196, 54950 PETTILÄ.

 


 

 


MUUTA AJANKOHTAISTA:

Vaelluskalakanta on luontaisten kutupaikkojen hävittyä erittäin uhanalainen. Saimaannieriä on
kokonaan rauhoitettu ja saimaanlohenkin saa nostaa ainoastaan, jos sen rasvaevä on poistettu
(eli kala on istukas). 

 

Saimaannieriä (Salvelinus alpinus)                                                          Saimaanlohi (Salmo salar saimensis)

   

 

Nieriäkantaa  yritetään elvyttää
Kuolimossa vielä luonnonvaraisena
elävän saimaannieriän avulla.

Kaikkien vaelluskalojen elinoloja pyritään
parantamaan kunnostamalla näiden kalojen
luontaisia lisääntymispaikkoja.
Kuivasessa tallaisia paikkoja ovat Partakoski
ja Kärnäkoski, joiden  kunnostuksia on tehty
ELY-keskuksen vetämässä
SAIMAAN LOHIKALOJEN KESTÄVÄ KALASTUS-hankkeen puitteissa.

 

Kaakon Nettipalvelu Oy