Kuva
Kuivasen osakaskunta

https://kuivasenosakaskunta.com/tiedostot/saatelypaatos_partakosken_alue_2022-2025.pdf 

 

Norpansuojelualueiden kartat linkkien Ohjeet ja Kartat alla.

 

Järvilohen ja taimenen kalastusrajoitukset astuivat voimaan 15.08.2022. Osakaskunta on tehnyt sopimuksen ELY:n kanssa asiasta, niin kuin vuosikokouksessa 29.05.2022 päätettiin. Kalastusrajoitusalueet kohdassa Kartat ja rajoitusten sisältö ELY:n liitteen mukaan tämän Ajankohtaista otsikon alla.

 

Vuosikokouksen 2022 pöytäkirja linkin Hallinto alla. 

 

 

 

 

 

 

Maa- ja metsätalousministeriö antoi uuden asetuksen kalastusrajoituksista saimaannorpan suojelemiseksi. Uusi asetus astui voimaan 08.05.2021.

Käytännössä rajoitukset säilyivät ennallaan, eli muikkuverkot on kielletty 15.04. - 20.06. välisenä aikana. Uutena asiana tuli kuitenkin verkkojen ankkurointipakko molemmista päistä verkkoa.

Asetus ja kartat löytyvät Maa- ja metsätalousmimisteriön sivuilta kohdassa "Tiedotteet".

 

 

 

 


MUUTA AJANKOHTAISTA:

Vaelluskalakanta on luontaisten kutupaikkojen hävittyä erittäin uhanalainen. Saimaannieriä on
kokonaan rauhoitettu ja saimaanlohenkin saa nostaa ainoastaan, jos sen rasvaevä on poistettu
(eli kala on istukas). 

 

Saimaannieriä (Salvelinus alpinus)                                                          Saimaanlohi (Salmo salar saimensis)

   

 

Nieriäkantaa  yritetään elvyttää
Kuolimossa vielä luonnonvaraisena
elävän saimaannieriän avulla.

Kaikkien vaelluskalojen elinoloja pyritään
parantamaan kunnostamalla näiden kalojen
luontaisia lisääntymispaikkoja.
Kuivasessa tallaisia paikkoja ovat Partakoski
ja Kärnäkoski, joiden  kunnostuksia on tehty
ELY-keskuksen vetämässä
SAIMAAN LOHIKALOJEN KESTÄVÄ KALASTUS-hankkeen puitteissa.

 

Kaakon Nettipalvelu Oy