Kuva
Kuivasen osakaskunta

 

Kuivasensaaren VPK järjesti pilkkikilpailut 10.3.2019. Osakaskunta oli yhteistyössä mukana osallistumalla palkintojen hankintaan.

Saalista osanottajat onnistuivat saamaan yhteensä 32,341 kg.

TULOKSET:

1. Veikko Nikkilä        7,605 kg

2. Seppo Rahikainen  5,236 kg

3. Veijo Nikkilä          4,604 kg

4. Hannu Rahikainen  3,820 kg

5. Eija Nikkilä            3,092 kg

6. Urho Tamper         2,561 kg

7. Reijo Kylliäinen      2,490 kg

8. Mauri Suutari         1,863 kg

9. Pauli Jukkara          1,070kg

Suurin ja pienin kala Urho Tamper, ahven 154 g ja 2 g

 


MUUTA AJANKOHTAISTA:

Vaelluskalakanta on luontaisten kutupaikkojen hävittyä erittäin uhanalainen. Saimaannieriä on
kokonaan rauhoitettu ja saimaanlohenkin saa nostaa ainoastaan, jos sen rasvaevä on poistettu
(eli kala on istukas). 

 

Saimaannieriä (Salvelinus alpinus)                                                          Saimaanlohi (Salmo salar saimensis)

   

 

Nieriäkantaa  yritetään elvyttää
Kuolimossa vielä luonnonvaraisena
elävän saimaannieriän avulla.

Kaikkien vaelluskalojen elinoloja pyritään
parantamaan kunnostamalla näiden kalojen
luontaisia lisääntymispaikkoja.
Kuivasessa tallaisia paikkoja ovat Partakoski
ja Kärnäkoski, joiden  kunnostuksia on tehty
ELY-keskuksen vetämässä
SAIMAAN LOHIKALOJEN KESTÄVÄ KALASTUS-hankkeen puitteissa.

Kaakon Nettipalvelu Oy